Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2059716 obálek a 501924 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Co je to globalizace?

Rok: 2007
ISBN: 9788073251239
NKP-CNB: cnb001750116
OCLC Number: (OCoLC)190752683
OKCZID: 110003889

Citace (dle ČSN ISO 690):
BECK, Ulrich. Co je to globalizace?: omyly a odpovědi. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. 191 s. Sociologická řada, sv. 4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Autor knih,profesor sociologie na mnichovské univerzitě, je pro mnohé zosobněním zcela nového přístupu sociologie k ekologii.Známá a respektovaná je i jeho koncepce rizikové společnosti, jež je spjata s podnětným vstupem do probíhající debaty o skutečně povaze modernity a o celkovém smyslu procesu modernizace.V této knize se autor pokouší vyvolat debatu o,podle jeho názoru, zkresleně chápaném pojmu globalizace, jenž podle něj znamená procesy,které podkopávají národní státy a jejich suverenitu.Odmítá snahy o minimalizaci státun nebo dokonce o jeho rušení jako překážky volného trhu a zdůrazňuje, že existence sociálního státu je jednou z podmínek fungování kapitalismu.Na druhou stranu ovšem nezastírá,že pokusy uzavřít se před světem, vrátit se \"před globalizaci\",se musejí míjet účinkem...


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců 198.00 Kč
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (100.24.115...)