Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2048367 obálek a 497171 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny 20. století - Paul Johnson

Rok: 2014
ISBN: 9788073353353
NKP-CNB: ola001-nkc20142634796
OKCZID: 114710247

Citace (dle ČSN ISO 690):
JOHNSON, Paul. Dějiny 20. století. V nakl. Leda 2., opr. vyd. Přeložil Jan ČULÍK. Voznice :, Praha: Leda ;, Rozmluvy, 2014, 846 s. ISBN 978-80-7335-335-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Dvacáté století je dobou ohromujících vědeckých objevů, ale zároveň dobou lidského utrpení a teroru totalitních systémů. Za problematický považuje autor nástup relativismu i ústup náboženských systémů, které za sebou zanechaly obrovské vakuum. Náboženskou víru - dle autora - do značné míry nahradila světská ideologie. Dvacáté století se tak stalo etapou, kdy na mezinárodní scénu vstoupili totalitní politikové a pokusili se - neomezeni žádnými etickými zásadami - vládnout celému světu.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Srovname.cz 239.00 Kč
Zboží.cz 212.36 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.207.137...)