Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1826378 obálek a 446557 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ekonomická a sociální geografie

Rok: 2008
ISBN: 9788073801144
OCLC Number: (OCoLC)298775848
NKP-CNB: cnb001814052

Citace (dle ČSN ISO 690):
TOUŠEK, Václav, Josef KUNC a Jiří VYSTOUPIL. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 411 s. ISBN 978-80-7380-114-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců 390.00 Kč
Československá bibliografická databáze


Anotace

Předkládaná publikace vzešla ze spolupráce odborníků tří univerzitních pracovišť - Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Publikace je určena studentům vysokých škol regionálního, ekonomického a sociálního zaměření i širší odborné veřejnosti. Čtenáři by měli získat ucelený přehled o ekonomické a zčásti i sociální geografii, jež se na širší ekonomickou část bezprostředně váže. Cílem autorského kolektivu byla snaha o čtivý text, postavený na odborné erudici, pro názornost doplněný řadou jednoduchých vzorečků, tematických rámečků, schémat, tabulek, grafů a mapek.

Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.212.93...)