Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2069722 obálek a 506362 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Svaté války

Autor: TYERMAN, Christopher
Rok: 2012
ISBN: 9788074220913
NKP-CNB: cnb002426753
OCLC Number: (OCoLC)827261039
OKCZID: 111692466

Citace (dle ČSN ISO 690):
TYERMAN, Christopher. Svaté války: dějiny křížových výprav. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 1041 s. ISBN 978-80-7422-091-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Nový pohled na velmi kontroverzní období středověké Evropy, na křížové války, od významného oxfordského historika. Autor poskytuje detailní historii křížových výprav, v nečekaných a širokých souvislostech založených na nejnovějších výzkumech a stupni historického poznání. Cíle křižáků, původně se odvíjející do osvobození Svatého města Jeruzaléma z rukou nevěřících se postupně stanou bojem proti bezvěrcům či jinověrcům na mnoha frontách, včetně českých husitů.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.229.122...)