Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2012707 obálek a 491586 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Literatura Ślaska Cieszyńskiego po 1989 roku

Rok: 2015
ISBN: 9788074647802
NKP-CNB: cnb002751334
OCLC Number: (OCoLC)946292689
OKCZID: 124767696

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRZYWARA, Michal. Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku. Vydání: první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 207 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Práce se zabývá vývojem literatury a literárního života na Těšínském Slezsku po roce 1989, přičemž autor práce klade důraz na celistvé, areálové zobrazování veškerých aspektů a tendencí této literatury, tzn. že v objektu autorova bádání se nachází tvorba psaná polsky (na polské straně Těšínského Slezska, a na tzv. "Zaolzí") a zároveň česky. Tento úhel pohledu považuje autor za nesmírně důležitý k pochopení současného vývoje těšínské literatury, kdy střední a mladá generace autorů z Těšínska přichází s novým pohledem na region, jeho dějiny a kulturu, a společným indikátorem většiny literárních projevů a událostí je bezpochyby "otevřenost na multikulturní kořeny regionu".

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců 149.00 Kč
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.93.75...)