Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2057481 obálek a 500856 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Industriální soubory v Ostravě

Rok: 2007
ISBN: 9788085034011
NKP-CNB: nkc20070533791
OCLC Number: 124090940
OKCZID: 110088321

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEUSCHLOVÁ, Šárka. Naučné stezky severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Krajský ústav státní památkové péče a ochrany přírody Severomoravského kraje, 1990, 46 s. ISBN 80-85034-01-8.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Publikace byla vydána u příležitosti mezinárodní konference Industriální stopy. Cílem publikace je snaha o zviditelnění, přiblížení veřejnosti a zdůvodnění návrhu k nominaci vybraných průmyslových areálů, které symbolizují význam těžby uhlí a zpracování železa na Ostravsku. Jsou to větrná jáma Vrbice v Hrušově, důl Michal v Michálkovicích, důl Hlubina ve Vítkovicích spolu s koksovnou a vysokými pecemi Vítkovických železáren a v neposlední řadě důl Anselm v Petřkovicích. Tyto památky jsou historickým dokladem hospodářského vývoje Ostravy.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců 70.00 Kč
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (35.175.191...)