Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2072356 obálek a 507888 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Justinián

Rok: 2009
ISBN: 9788086818887
NKP-CNB: cnb001929574
OCLC Number: (OCoLC)433002083
OKCZID: 110271336

Citace (dle ČSN ISO 690):
MEIER, Mischa. Justinián: život a vláda východořímského císaře. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. 187 s. Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu, sv. 3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Autor sleduje závratnou kariéru tohoto vladaře - od doby panování jeho strýce Justina I. (původem prostého venkovana), který šťastnou shodou okolností a vlastním úsilím získal císařský trůn Byzantské říše a později přizval synovce Justiniána ke spoluvládě. Autor pak analyzuje politickou linii Justiniánovy vlády a jeho úsilí o obnovení slávy římského impéria. Popisuje řadu jeho úspěchů v bojích s Vandaly a Germány, ale i potlačení povstání (Nika). Pozornost věnuje i císařovu úsilí o rozvoj kultury - zejména v oblasti práva, ale i umění a zejména architektury. Souběžně sleduje i dějiny města Konstantinopole. Text končí Justiniánovou smrtí; autor načrtává ještě další stručný vývoj císařství. Knihu doprovází řada černobílých fotografiií, které zobrazují zejména slavné stavby Byzantské říše. Pro českého čtenáře překladatelé ještě jako doprovodný materiál připojili zajímavý doslov o Justiniánově údajném slovanském původu.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.231.212...)