Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2012707 obálek a 491586 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945

Rok: 2015
ISBN: 9788087912263
NKP-CNB: cnb002701032
OKCZID: 117573356

Citace (dle ČSN ISO 690):
JINDRA, Martin. Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, 375 s. ISBN 978-80-87912-26-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Monografie o České pravoslavné církvi se věnuje doposud málo probádanému období let 1938-1945. Pravoslavní „Gorazdova směru“ patřili v české společnosti početně spíše k církevním popelkám. Přesto se dokázali nesmazatelně zapsat do dějin protinacistického odboje. Míra perzekuce, která postihla věřící této církve po odhalení sedmi československých parašutistů v pravoslavném chrámu v Resslově ulici v Praze, byla nebývalá. Publikace se toto hojně studované téma snaží nahlížet komplexnějším pohledem, který odkrývá i dosud téměř neznámou kapitolu proněmecké kolaborace jednotlivců z řad duchovních České pravoslavné církve. Součástí obrazově bohatě vypravené monografie jsou biografické medailony duchovních podílejících se na správě církevních obcí i vybraných perzekvovaných laiků České pravoslavné církve.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců 230.00 Kč
Zboží.cz 158.00 Kč
Československá bibliografická databáze
1. Podzemní antikvariát 200.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.93.75...)