Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2071739 obálek a 507595 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Martyrium, aneb, Kulak studnický : životní příběh Cyrila Musila

Autor: Hynek Jurman
ISBN: 9788090579248
NKP-CNB: cnb002901953
OKCZID: 127833768

Citace (dle ČSN ISO 690):
JURMAN, Hynek. Martyrium, aneb, Kulak studnický: životní příběh Cyrila Musila. 1. vydání. Štěpánov nad Svratkou: Hynek Jurman, 2017, 222 s. Zubří země, sv. č. 29. ISBN 978-80-905792-4-8.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.226.243...)