Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2236772 obálek a 562096 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Total Eclipses: Science, Observations, Myths and Legends (Springer Praxis Books / Space Exploration)

Rok: 1999
ISBN: 9781852331603
OKCZID: 110153727

Citace (dle ČSN ISO 690):
GUILLERMIER, Pierre a Serge KOUTCHMY. Total eclipses: science, observations, myths, and legends. New York :, Chichester, U.K.: Springer ;, Praxis, c1999, 247 s. Springer-Praxis series in astronomy and astrophysics. ISBN 1-85233-160-7.


Anotace

 

A total eclipse of the Sun is an awe-inspiring sight. By an extraordinary coincidence, the Moon - despite having a diameter 400 times less than that of the Sun - is exactly the right distance from the Earth to just cover the Sun in our sky: a total solar eclipse. At any given point of the Earth, this happens only once every 370 years. A total solar eclipse will take place in August 1999, it will be visible from much of Europe (including the West of England), and brings with it renewed interest in total eclipses, and not only of the Sun. Total Eclipses is more than a detailed scientific study of Solar and Lunar (at a level appropriate for undergraduates), it is also a fascinating survey of the myths and legends associated with eclipses and their observation, throughout history.


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.234.255...)