Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2291249 obálek a 577764 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Plastids (Annual Plant Reviews)

Rok: 2004
ISBN: 9781405118828
OKCZID: 110210483


Anotace

 

Výroční recenze rostlin, svazek 13 Plastidy jsou základní rostlinné organely, které jsou životně důležité pro život na Zemi. Jsou důležité nejen jako fotosyntetické organely (chloroplasty), ale také jako místa zapojená do mnoha základních zprostředkujících metabolických drah. Během posledního desetiletí zaznamenal výzkum plastidů obrovský pokrok a objevuje se vzrušující nový obraz o tom, jak se plastidy vyvíjejí a fungují uvnitř rostlinných buněk. Nedávný a rychlý pokrok v této oblasti byl způsoben převážně obrácenými genetickými přístupy a dopřednými genetickými screeningovými programy, které vedly k disekci mnoha vztahů mezi funkcí chloroplastových proteinů. Tato kniha poskytuje přehled současného stavu techniky. Je zaměřena na výzkumné pracovníky a odborníky z fyziologie rostlin, buněčné biologie, genetiky, molekulární biologie.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.238.36...)