Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2523052 obálek a 726141 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Logistika: sbírka příkladů : studijní pomůcka pro distanční studiumAutor: Rudlová, Lucie a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Rok: 2006
ISBN: 9788073184759
NKP-CNB: cnb001698296
OCLC Number: (OCoLC)85161447
OKCZID: 110257612
Vydání: Vyd. 2., upr.

Citace (dle ČSN ISO 690):
RUDLOVÁ, Lucie. Logistika: sbírka příkladů : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 2., upr. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 116 s. ISBN 80-7318-475-3.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.176...)