Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2633367 obálek a 789872 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcjiAutor: Bońkowski, Wojciech
Rok: 2009
ISBN: 9788322930786
OKCZID: 110638695


Anotace

 

Podstawowym założeniem książki Wojciecha Bońkowskiego (wydanej w serii Musicologica Wratislaviensia pod redakcją naukową Macieja Gołąba) jest całościowe spojrzenie na historię edycji dzieł Chopina jako tekstów kultury przy rezygnacji z dominującej dotąd w dyskursach historycznych i edytorskich perspektywy normatywnej. Swe rozważania Autor oparł na publikacjach, które ukazały się po śmierci Chopina do końca XIX wieku. Rozumienie i percepcja dzieł kompozytora uległy w tym czasie znacznym przeobrażeniom związanym z ewolucją stylów i kierunków w muzyce, zmianami metod wydawniczych czy kształtowaniem się grup odbiorców muzyki Chopina. W pięciu rozdziałach (opatrzonych ilustracjami, tabelami, aneksem, bibliografią oraz indeksem nazwisk) Wojciech Bońkowski rozpatruje edycje dzieł Chopinowskich w perspektywie historycznej, analitycznej, społecznej i estetycznej. Są to myśli Autora „przechadzającego się gościńcami kultury muzycznej XIX wieku” skupione na odczytaniu jej sensów i znaczeń.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)