Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2523052 obálek a 726141 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Budoucnost národa : úvahy o klerikalismu a našem sociálním a národnostním programuAutor: Vrba, Rudolf
Rok: 1897
NKP-CNB: cnb000303544
OKCZID: 110951618

Dostupné také jako: Digitalizovaný dokument  


Citace (dle ČSN ISO 690):
VRBA, Rudolf. Budoucnost národa: úvahy o klerikalismu a našem sociálním a národnostním programu. V Praze: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1897. 7, 336 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.176...)