Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Inzerát

Autor: Richard Krajčo
EAN: 0602537177448
NKP-CNB: cnb002448001
OKCZID: 114811914

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRAJČO, Richard. Kryštof (hudební skupina). Inzerát. Praha: Universal Music, 2012.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.231.243...)