Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2264656 obálek a 570600 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rilke: Between Roots

Autor: Rilke, Rainer Maria
Rok: 1989
ISBN: 9780691066684
OKCZID: 110296076
Vydání: 3rd Paperback Printing

Citace (dle ČSN ISO 690):
RILKE, Rainer Maria a Rika LESSER. Rilke: Between Roots. 3rd Paperback Printing. Autor úvodu Richard HOWARD. Princeton: Princeton University Press, 1989, 61 s. The Lockert Library of Poetry in Translation. ISBN 0-691-06668-X.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.239.51...)