Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631722 obálek a 789007 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Juden in Böhmen : Beiträge zur Geschichte des europäischen Judentums im 19. und 20. JahrhundertAutor: Rudolf Mathias Wlaschek
Rok: 1997
ISBN: 9783486562835
NKP-CNB: boa001-mzk01000318049
OKCZID: 110041397

Citace (dle ČSN ISO 690):
WLASCHEK, Rudolf Mathias. Juden in Böhmen: Beiträge zur Geschichte des europäischen Judentums im 19. und 20. Jahrhundert. 2., vollständig überarb. und erw. Aufl. München: Oldenbourg, 1997, 311 s. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 66.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Amazon


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)