Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2614591 obálek a 780111 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

MechanikaAutor: Kvasnica, Jozef, Havránek, Antonín, Lukáč, Pavel a Sprušil, Boris
Rok: 5058
ISBN: 9788020012685
NKP-CNB: cnb001324868
OCLC Number: (OCoLC)21079757
OKCZID: 110329467
Vydání: Vyd. 2.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KVASNICA, Jozef. Mechanika. Vyd. 2. Praha: Academia, 2004, 476 s. ISBN 80-200-1268-0.


Digitální objekty

Univerzita KarlovaAnotace

 

Předkládaná kniha je druhým vydáním vysokoškolské učebnice mechaniky vzniklé z přednášek, které její autoři konali na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze. Kniha obsahuje pojmově přesný výklad všech základních částí klasické mechaniky, včetně elementů analytické mechaniky, a úvod do mechaniky relativistické. Tradiční pojetí je modernizováno při výkladu mechaniky soustav hmotných bodů, mechaniky kontinua, rázu těles a vlnění, což tvoří výborně zpracovaný základ ke studiu molekulové, atomové a jaderné fyziky, optiky a dalších disciplín.Výběr látky a způsob výkladu činí publikaci velice užitečnou nejen pro fyziky, ale i pro posluchače technických a přírodovědných oborů. Důraz na logickou strukturu disciplíny by měl přilákat jak zájemce z řad pedagogů, tak i studentů učitelství.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Městská knihovna v Praze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)