Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2088476 obálek a 512994 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Výbor z filozofických spisů mladohegelovců. 1, D. F. Strauss, A. von Cieszkowski, B. Bauer.

Rok: 1989
ISBN: 9788020500786
NKP-CNB: cnb000051355
OKCZID: 110297906

Citace (dle ČSN ISO 690):
STRAUSS, David Friedrich. Výbor z filozofických spisů mladohegelovců. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1989. 355 s. Filozofické dědictví.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát
Antikvarium s.r.o.


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.227.2...)