Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2104788 obálek a 521284 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Život a dílo Jaroslava Krejčího

Autor: Zdeněk Koudelka
Rok: 1993
ISBN: 9788021007819
NKP-CNB: boa001-mzk01000014810
OKCZID: 110314883

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOUDELKA, Zdeněk. Život a dílo Jaroslava Krejčího. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 19 s. Právnické sešity, č. 67. ISBN 80-210-0781-8.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.191...)