Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2289624 obálek a 577425 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky

Autor: Munzarová, Marta
Rok: 2002
ISBN: 9788021030183
NKP-CNB: cnb001203379
OCLC Number: (OCoLC)53274200
OKCZID: 110325922
Vydání: 2., dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MUNZAROVÁ, Marta. Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky. 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2002, 43 s. ISBN 80-210-3018-6.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna - DNNT - dostupné po registraci
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.239.33...)