Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2091908 obálek a 515045 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Judaismus, politika a stát Izrael.

Autor: Čejka, Marek
Rok: 2003
ISBN: 9788021030879
NKP-CNB: cnb001247034
OCLC Number: (OCoLC)52974710
OKCZID: 110284041

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČEJKA, Marek. Judaismus, politika a stát Izrael. 2., aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003, 252 s. Monografie, sv. 6. ISBN 80-210-3087-9.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.83.32...)