Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287686 obálek a 576897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Podnikohospodářská analýza

Autor: Suchánek, Petr, Masarykova univerzita
Rok: 2010
ISBN: 9788021054127
NKP-CNB: cnb002189061
OCLC Number: (OCoLC)741403519
OKCZID: 110892408

Citace (dle ČSN ISO 690):
SUCHÁNEK, Petr. Podnikohospodářská analýza. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 136 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace je zaměřena na teorii firmy, kterou pojímá odlišně od standardních ekonomických učebnic. Přesto vychází ze standardního neoklasického modelu firmy, který dále rozpracovává pro potřeby podnikového hospodářství. Autor tedy v této publikaci rozvádí předpoklady a závěry neoklasického modelu do podoby bližší podnikovému hospodářství.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.201.11...)