Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2263570 obálek a 570414 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum

Autor: Kratochvílová, Jana
Rok: 2013
ISBN: 9788021065277
NKP-CNB: cnb002539574
OCLC Number: (OCoLC)872340637
OKCZID: 112693812

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 207 s., [26] s. příl.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.204.42...)