Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2088493 obálek a 512994 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

ISBN 9788023872491

ISBN: 9788023872491
OKCZID: 111262298

Citace (dle ČSN ISO 690):
FOJTÍK, Pavel a František PROŠEK. Pražský dopravní zeměpis. Vyd. 1. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2001, 111 s. ISBN 80-238-7249-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Druhý díl publikace o pražském dopravním zeměpise je věnován 23 obcím připojeným k Praze v letech 1960 a 1968. Úvod přibližuje proces připojování obcí v šedesátých letech a především tehdejší stav městské hromadné dopravy v Praze. Dále je pozornost věnována jednotlivým obcím, dnes již městským částem Prahy. Je zde jejich charakteristika (dějiny, rozloha, počet obyvatel). Hlavní důraz je kladen na informace o místní dopravě a spojení s Prahou - a to z historického hlediska i ze současnosti.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.200...)