Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2313476 obálek a 582561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zavádíme metodu Six Sigma, aneb, Jakým způsobem dosahují renomované světové společnosti špičkové výkonnosti

Autor: Pande, Peter S.
Rok: c2002
ISBN: 9788023892895
NKP-CNB: cnb001184250
OCLC Number: (OCoLC)53260681
OKCZID: 110082238
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PANDE, Peter S, Roland R. CAVANAGH a Robert P. NEUMAN. Zavádíme metodu Six Sigma, aneb, Jakým způsobem dosahují renomované světové společnosti špičkové výkonnosti. 1. vyd. Brno: TwinsCom, c2002, 416 s. ISBN 80-238-9289-4.


Anotace

 

Tato publikace podává jasně srozumitelný a přehledný výklad, co to je metoda Six Sigma a jak funguje. Publikace je ojedinělá i v tom, že nezaskrytě popisuje, jak tuto meotdu aplikovat v jakémkoliv prostředí a uvádí i řadu příkladových studií popisující jednotlivé postupy i specifické způsoby implementace. Kniha Zavádíme metodu Six Sigma je jedinečnou publikací určenou vedoucím pracovníkům a odborné veřejnosti. Přináší ucelený přehled, jak řada renomovaných světových společností, mezi jinými například Motorola či General Electric, efektivně navyšují svoji výkonnost. Autoři knihy, kteří řadě těchto společností pomáhali metodu Six Sigma zavést, objasňují, jak krok po kroku postupovat při nasazování a přizpůsobování této metody do podmínek libovolné společnosti. Na příkladech z reálného firemního prostředí objasňují řešení potenciálních úskalí a základní principy umožňující účinně snižovat výskyt výrobních defektů, zvyšování úrovně služeb poskytovaných zákazníkům a zefektivňování podnikových procesů vedoucí k nižším nákladům a zvýšení zisku. Publikace je rozdělena do tří hlavních částí. První část vyjasňuje základy metody Six Sigma a její klíčové pojmy. Je zde také představen detailní návod na aplikaci metody Six Sigma v pěti krocích. Druhá část knihy pojednává o tom, jak podnik či organizaci připravit na zavedení nové metody a jak takovou změnu řídit. Třetí část podrobně pojednává o každém kroku aplikace Six Sigma spolu s příklady použití v praxi. (dostaneme se tak například do prostředí firmy vyrábějící diktafony, společnosti zpracovávající potraviny, komerční pojišťovací společnosti či do prostředí distribučního řetězce aplikujícího webové aplikace a mnohých dalších) Dále jsou vysvětlovány nejčastěji používané techniky a Six Sigma nástroje (např. klíčové procesy, procesní řízení, SIPOC diagramy, hlas zákazníka, inkrementální a exponenciální zlepšování procesů, statistické řízení procesů apod.) včetně známého modelu DMAIC pro vedení zlepšovacích projektů. Metodu Six Sigma lze také využít pro řízení a prosazování změn uvnitř podniku, které jsou často nutné k dosažení nové úrovně kvality služeb či výrobků, nebo při zavádění nových technologií, jako je například e commerce. Metoda Six Sigma je tak vhodným doplňkem standardů řady ISO 9000. Kniha v originálu "The Six Sigma Way, how GE, Motorola and other companies are honing their performance" byla přeložena do jedenácti světových jazyků. Časopis Forbes zařadil tuto publikaci mezi 20 knih, které v posledních dvaceti letech nejvíce ovlivnily management firem.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.230.76...)