Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2241735 obálek a 563339 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fyzika a chemie kondenzovaných látek s aplikacemi: (teoretické základy nových technologií)

Autor: Sodomka, Lubomír, Fiala, Jaroslav
Rok: 2003
ISBN: 9788023914160
NKP-CNB: boa001-mzk01000690240
OKCZID: 110336184

Citace (dle ČSN ISO 690):
SODOMKA, Lubomír. Fyzika a chemie kondenzovaných látek s aplikacemi: (teoretické základy nových technologií). 1. vyd. Liberec: Adhesiv, 2003-2004. 2 sv.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.156...)