Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102257 obálek a 519889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

30 let pražského metra.

Autor: Fojtík, Pavel
Rok: 2004
ISBN: 9788023927047
NKP-CNB: cnb001310033
OCLC Number: 236548671
OKCZID: 110264115

Citace (dle ČSN ISO 690):
FOJTÍK, Pavel. 30 let pražského metra. 2., rozš. vyd. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2004, 136 s. ISBN 80-239-2704-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.183...)