Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2158637 obálek a 530852 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Historie městské hromadné dopravy v Praze

Autor: Fojtík, Pavel, Linert, Stanislav, Prošek, František
Rok: 2005
ISBN: 9788023950137
NKP-CNB: cnb001534385
OCLC Number: (OCoLC)85153497
OKCZID: 110639531

Citace (dle ČSN ISO 690):
FOJTÍK, Pavel. Historie městské hromadné dopravy v Praze. 3., dopl. vyd. [Praha]: Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2005. 366 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Podrobný historický přehled zahrnuje všechny druhy a způsoby dopravy v Praze a jejich vývoj. Budování sítě silnic, tramvajových linek i tras metra, stejně tak i vývoj technických prostředků. Publikaci doplňují dobové i současné fotografie, plánky a nákresy, tabulky a statistické přehledy. Závěr tvoří resumé v angličtině a němčině a seznam literatury. 3. vydání, aktualizována je pouze poslední kapitola, kde jsou stručně připomenuty nejvýznamnější události posledních pěti let.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.238.190...)