Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260911 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením

Autor: Ivanová, Kateřina
Rok: 2007
ISBN: 9788024418322
NKP-CNB: cnb001788508
OCLC Number: (OCoLC)237066055
OKCZID: 110252430
Vydání: 2. vyd., (přeprac.)

Citace (dle ČSN ISO 690):
IVANOVÁ, Kateřina. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. 2. vyd., (přeprac.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 99 s. Učební texty.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Metodická pomůcka přináší poučení o způsobech a formálních pravidlech postupu při psaní práce bakalářské, diplomové, rigorózní nebo disertační. Pečlivě, srozumitelně a přehledně popisuje základní typy písemných prací a další typy písemných projevů, eticko-právní aspekty písemných prací, stanovení cílů a harmonogramu prací, metodiku citací a odkazů včetně konkrétních příkladů, strukturální stavbu písemné práce a úpravu textu jako celku, uspořádání a úpravu částí písemné práce. Vychází z kvalitních informačních zdrojů. Inspirací je přílohová část s praktickými ukázkami všech částí bakalářské a diplomové práce. Cílem je přispět k zachování správného postupu tvorby písemné práce i jejích náležitostí.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.85.57...)