Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172687 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Otorinolaryngologie

Autor: Hybášek, Ivan, Vokurka, Jan, Univerzita Karlova
Rok: 2006
ISBN: 9788024610191
NKP-CNB: cnb001626349
OCLC Number: (OCoLC)85543860
OKCZID: 110008858

Citace (dle ČSN ISO 690):
HYBÁŠEK, Ivan. Otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 426 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.112...)