Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2158637 obálek a 530852 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Internet a §§§

Autor: Smejkal, Vladimír
Rok: 2001
ISBN: 9788024700588
NKP-CNB: cnb001027169
OKCZID: 110001310
Vydání: 2. aktualiz. a rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
SMEJKAL, Vladimír. Internet a §§§. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001. 284 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Je určena uživatelům Internetu i poskytovatelům internetových služeb. Je zaměřena na charakteristiky Internetu a jeho využívání pro obchodní a soukromé účely z hlediska platného českého práva. Jsou zde probírány tak důležité právní normy jako je nový autorský zákon, ochrana osobních dat občanů, ochrana doménových jmen, elektronické podpisy, legislativní předpoklady elektronického obchodu atd. Autor se zabývá i novým oborem zločinnosti - počítačovou kriminalitou. Tyto trestné činy vymezuje a podává přehled jejich možných forem dnes i v budoucnosti.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.238.190...)