Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2092805 obálek a 515597 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Podnikatelský záměr a investiční rozhodování

Autor: Fotr, Jiří, Souček, Ivan
Rok: 2005
ISBN: 9788024709390
NKP-CNB: cnb001572447
OCLC Number: (OCoLC)85156505
OKCZID: 110056645

Dostupné také jako: Digitalizovaný dokument  


Citace (dle ČSN ISO 690):
FOTR, Jiří. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s. Expert.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Slezská univerzita v Opavě
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Kvalitní příprava investičních projektů je jednou z podmínek podnikatelské prosperity. Renomovaní autoři v knize poskytují návod na zpracování technicko-ekonomické studie investičních projektů (Feasibility study) tak, aby se zvýšila nadějnost podnikatelského úspěchu těchto projektů a nadějnost získání prostředků na jejich financování. Autoři kladou důraz na praktickou stránku přípravy a hodnocení investičních projektů s využitím zkušeností z firemní praxe, na respektování vazeb k existujícímu legislativně-právnímu rámci (daňové, finanční aj. aspekty) v podmínkách vstupu do EU a na nutnost kvalitní integrace rizika do procesu hodnocení a výběru investičních projektů

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czPřidat čtenářskou recenzi

Od: (100.26.179...)