Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2613812 obálek a 779782 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa: internationales Symposium : Benešov - Sázava 24.-26. September 2003Autor: Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa (2003 : Benešov, Česko), Sommer, Petr a Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze
Rok: 2005
ISBN: 9788070072189
NKP-CNB: cnb001636975
OCLC Number: (OCoLC)85718409
OKCZID: 110257355
Vydání: 1. Aufl.

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOMMER, Petr, ed. Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa: internationales Symposium : Benešov - Sázava 24.-26. September 2003. 1. Aufl. Praha: Filosofia, 2005. 315 s. Colloquia mediaevalia Pragensia, 4.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Knihovna Akademie věd ČRAnotace

 

Svazek obsahující dvacet studií, které osvětlují prokopskou problematiku z hlediska nejnovějšího historického, archeologického, uměleckohistorického, lingvistického, textologického a antropologického bádání. Kompendium informací o raně středověké Evropě, o jejích politických a náboženských poměrech vypovídá také o kultuře světa benediktinů, jehož součástí opat Prokop byl.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)