Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2541327 obálek a 736310 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny papežstvíAutor: Lozinskij, Samuil Goracijevič a Vančura, Jaroslav
Rok: 1989
ISBN: 9788070120002
NKP-CNB: cnb000045072
OCLC Number: (OCoLC)39422471
OKCZID: 110274573
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
LOZINSKIJ, Samuil Goracijevič. Dějiny papežství. Překlad Jaroslav VANČURA. 1. vyd. Praha: Horizont, 1989. 327 s. Tribuna ekonomiky a politiky.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Práce sovětského historika S. G. Lozinského Dějiny papežství, jejíž 3. doplněné a aktualizované vydání vyšlo v roce 1986 v nakladatelství Politizdat, nás systematicky, na základních historických faktech seznamuje s jednotlivými etapami organizování struktury katolicismu, s jeho rozšířením a se vznikáním jeho centrálních orgánů. Na tomto základě plasticky odhaluje nejdůležitější aspekty mocenskopolitických zájmů a jim odpovídajících forem politického klerikalismu. V knize je přehledně zpracován dějinný oblouk od počátku formování římskokatolické církve v prvních stoletích našeho věku až po vytvoření světového orgánu v 19. století, plně spjatého s politickým a ekonomickým systémem vznikajícího monopolního kapitalismu. Třebaže se v ní odrážejí i historicko-politické okolnosti doby jejího vzniku, zůstává jednou z nejvýznamnějších marxistických prací k dějinám náboženství. Logiku Lozinského práce vhodně uzavírá doplňující kapitola člena korespondenta AV SSSR I. R. Griguleviče, která zachycuje etapu od rozvíjení monopolního kapitalismu, kdy je formována první sociální doktrína, a postoje ke vznikající marxistické teorii až po činnost současného papeže Jana Pavla II. V české redakci byla kniha doplněna úplným seznamem papežů.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (34.239.167...)