Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2633118 obálek a 789748 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mistr Eckhart a středověká mystikaAutor: Eckhart, Johannes, Dostál, Miloš, Sokol, Jan a Karfíková, Lenka
Rok: 2000
ISBN: 9788070214145
NKP-CNB: cnb000989330
OCLC Number: (OCoLC)47952945
OKCZID: 110288181
Vydání: 2., rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ECKHART, Johannes. Mistr Eckhart a středověká mystika. Překlad Miloš DOSTÁL, překlad Lenka KARFÍKOVÁ. 2., rozš. vyd. Praha: Vyšehrad, 2000. 357 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Výbor z textů velkého německého mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola. Reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta. Úvodní studie Jana Sokola spolu s vysvětlujícími poznámkami otevírá přístup k předkládaným spisům širokému okruhu čtenářů. Mezi vybranými spisy nechybějí entuziastická Eckhartova kázání odhalující bezprostředně samotné jádro Eckhartova myšlení v jeho místy doslova „syrové“ podobě. Do výboru jsou zařazeny rovněž překlady několika dalších dobových textů, které doplňují celkový rámec myšlenkového dědictví Mistra Eckharta. Bohatá osobnost německého učence, mystika a kazatele mistra Eckharta ( kolem 1260–1327) je v současné době opět předmětem zájmu nejen historiků, lingvistů, filozofů a teologů, ale i čtenářů, kteří v duchovní literatuře hledají pomoc pro hlubší založení svého života. Eckhart se proslavil zejména svými německými kázáními, ale byl také mistrem pařížské univerzity a po řadu let představeným české dominikánské provincie. Jako odvážný a originální myslitel inspiroval několik významných myšlenkových proudů a měl veliký vliv na pozdější německou náboženskou literaturu i filozofii. S nadšením a úctou se k němu hlásili lidé tak různých názorů, jako Mikuláš z Kusy, G. W. F. Hegel, F. W. Schelling, M. Buber, C. G. Jung, E. Fromm, L. Marcuse a M. Heidegger. Ve snaze vyslovit svoji náboženskou a mystickou zkušenost užívá Eckhart často nečekaných a živých paradoxů, které po staletí inspirovaly filozofy i zbožné věřící. Ke konci jeho života byla řada takových tvrzení církevní autoritou odsouzena, Eckhart se však se svou církví nerozešel a skrze své žáky a čtenáře působí až dodnes. Podivuhodná krása a zvláštní vnitřní svoboda jeho slova není jen svědectvím dávných dob, ale mluví živě i dnes ke každému, kdo se jí chce a dovede otevřít. Výbor obsahuje dva hlavní Eckhartovy traktáty, 22 německých kázání i část jeho zachovaných latinských spisů. Ukázky z děl významných středověkých náboženských myslitelů, na něž Eckhart navazuje, i z děl jeho nejbližších žáků a pokračovatelů zařazují Eckharta do celku středověkého myšlení, které je dnešním čtenářům málo známé a obtížně přístupné.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Můj antikvariát
1. Podzemní antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)