Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2104714 obálek a 521243 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Chudáci, žebráci a vaganti : lidé na okraji společnosti 1450-1850.

Autor: Rheinheimer, Martin
Rok: 2003
ISBN: 9788070215791
NKP-CNB: cnb001248398
OCLC Number: (OCoLC)53274258
OKCZID: 110008844

Citace (dle ČSN ISO 690):
RHEINHEIMER, Martin. Chudáci, žebráci a vaganti: lidé na okraji společnosti 1450-1850. Překlad Vladimír MAREK. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 187 s. Kulturní historie.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Hodnocení: 4.1 / 5 (11 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Autor věnuje pozornost lidem žijícím na okraji společnosti a sleduje tento sociální fenomén v epoše dlouhé čtyři sta let. V jednotlivých větších tématických celcích rozebírá skupiny pauperizovaného obyvatelstva - chudé a zchudlé, ženy, které se ocitly v nouzi, žebráky, ale i zloděje, podvodníky a loupeživé bandy. Snaží se dopátrat příčin jejich pádu na dno společenského systému, a to nejen ekonomických. Zvláštní kapitola se zabývá Cikány jako vyčleněné skupině sociálně i kulturně odlišné. V celé knize se autor souběžně věnuje i pokusům o řešení tohoto společenského problému a vývoji sociální péče - od almužen až po organizovaný systém sociální pomoci. Výklad - neobyčejně podrobný - je ilustrován skutečnými lidskými příběhy z těchto společenských skupin. Závěrečná autorova poznámka poukazuje na fakt, že ani naše současnost ještě tento problém zdaleka nevyřešila a že staré předsudky často přetrvávají celá staletí.

Zdroj anotace: MLPDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.191...)