Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2633118 obálek a 789748 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Evropa středověku v letech 962-1154Autor: Brooke, Christopher Nugent Lawrence
Rok: 2006
ISBN: 9788070218310
NKP-CNB: cnb001700400
OCLC Number: (OCoLC)124089447
OKCZID: 110000348
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BROOKE, Christopher. Evropa středověku v letech 962-1154. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 479 s. Dějiny Evropy, sv. 2.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Christopher Brooke se podrobně věnuje významným politickým dějům daného období – vzestupu a krizi svaté říše římské, reformě a vzrůstu moci papežství, normanským výbojům, boji mladé evropské společnosti s expanzivní mocí islámu a vztahu západní Evropy k Byzanci. Stranou autorova zájmu nezůstávají ani dějiny hospodářské a kulturní, pozornosti se dostane novým mnišským řádům, jako byli cisterciáci, i vůdčím postavám středověkého myšlení Anselmovi a Abélardovi. Kniha Christophera Brooka konečně neopomíjí ani dějiny všedního života, poutavě přibližuje mimo jiné postavení žen, role měst či pouti a cestování v Evropě „velkého milénia“.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)