Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102588 obálek a 520112 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Izrael a palestinská území: průvodce do zahraničí

Autor: Blahůšek, Zdeněk, Čeřovský, Jan
Rok: 1999
ISBN: 9788070335413
NKP-CNB: cnb000656165
OCLC Number: (OCoLC)42604529
OKCZID: 110440773

Citace (dle ČSN ISO 690):
BLAHŮŠEK, Zdeněk a Jan ČEŘOVSKÝ. Izrael a palestinská území: průvodce do zahraničí. 1. vyd. Praha: Olympia, 1999, 188 s. Globus. ISBN 80-7033-541-6.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Příručka je rozdělena do čtyř částí. V první, všeobecné, najdeme informace o přírodních poměrech, obyvatelstvu, náboženství, jazycích, státním zřízení, hospodářství, historii, kultuře, vědě, školství a sportu. Druhá část se zabývá turistickým ruchem, třetí obsahuje praktické informace o cestovních formalitách, hraničních přechodech, dopravě, ubytování apod., čtvrtá, nejrozsáhlejší, část je místopisná (názvy jsou uváděny hebrejsky, anglicky, česky a arabsky).

Zdroj anotace: MLPPřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.214.224...)