Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2160828 obálek a 531811 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Počátky Čech královských : 1198-1253 : proměna státu a společnosti

Autor: Žemlička, Josef
Rok: 2002
ISBN: 9788071061403
NKP-CNB: cnb001190803
OCLC Number: (OCoLC)52169882
OKCZID: 110009535

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŽEMLIČKA, Josef. Počátky Čech královských: 1198-1253 : proměna státu a společnosti. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 964 s. Česká historie, sv. 10.
Zdroj:

Hodnocení: 4.5 / 5 (2 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Dílo navazuje na předchozí autorův titul - Čechy v době knížecí. V úvodní kapitole Čech královských autor shrnuje hodnocení tohoto období předními českými historiky a pak již přistupuje k vlastnímu výkladu. Popisuje situaci v Evropě na přelomu 12. a 13. století, význam Přemysla Otakara I. jako prvního oficiálně korunovaného českého krále (a význam dokumentu Zlatá bula sicilská) i nelehkou situaci v zemi za vlády Přemyslova syna Václava I. Autorův záběr je velice široký - popisuje vlastnické změny ve srovnání s dobou knížeci, období německé kolonizace, rozvoj měst, dolování stříbra a velice obšírně líčí i život obyvatel venkova, hradů a měst. Zároveň si v této souvislosti všímá i menšin (Němci, Židé, ale i příchodu Románů do Prahy a do Brna), dále pozemkových majetků a jejich správy. Samostatný, velice obsáhlý oddíl se věnuje životu církve, jejímu rozvoji a různým proudům a hnutím. Také kultura, umění a rozvoj vzdělanosti raně královské doby je velice podrobně popsán. V centru autorovy pozornosti však stojí vzrůst královské moci a nová kvalita vztahů mezi králem a šlechtou - zejména po stránce právní. Na závěr si všímá formování základů moderního českého národa, vztah k jazyku a k národní identitě. - Dodatky tvoří: poznámky, bibliografie, seznam zkratek, seznam vyobrazení a obsáhlý jmenný, místní a věcný rejstřík.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.231.220...)