Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2385996 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví : od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století

Autor: Kutnar, František
Rok: 1997
ISBN: 9788071062523
NKP-CNB: cnb000287965
OCLC Number: (OCoLC)38762199
OKCZID: 110273630
Vydání: 2., přeprac. a dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUTNAR, František. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 1065 s. Česká historie, sv. 3.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republiky
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Vysokoškolská příručka. Vývoj české a slovenské historické vědy v evropském kontextu. Základní dílo oboru. Odborně dosud nepřekonané.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.179...)