Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102485 obálek a 520059 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Středověké legendy o českých světcích

Rok: 1998
ISBN: 9788071062806
NKP-CNB: cnb000355077
OCLC Number: (OCoLC)40092253
OKCZID: 110000684

Citace (dle ČSN ISO 690):
Středověké legendy o českých světcích. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 263 s. Česká knižnice.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Jde o legendy, které vyšly v českém překladu v naší době a to buď samostatně nebo jako součást většího celku. Text tohoto vydání doplňuje závěrečná studie, která řadí legendy do kulturně historického vývoje českých zemí a hodnotí je i po literární stránce, přičemž se zmiňuje i o historických bádáních v oblasti datace něktých z nich (Kristiánova legenda). Dále jsou připojeny vysvětlivky k textu a zkratky zmiňovaných biblických knih.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.206.194...)