Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415347 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny Bulharska

Autor: Rychlík, Jan
Rok: 2000
ISBN: 9788071064046
NKP-CNB: cnb000973339
OCLC Number: (OCoLC)85004417
OKCZID: 110025735

Citace (dle ČSN ISO 690):
RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 508 s. Dějiny států.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Balkán v pravěku a starověku. Řecká kolonizace. Nadvláda Říma. Slovanská kolonizace. Bulhaři a společný bulharsko-slovanský stát (7.stol.). Křesťanství a Byzanc. Druhé carství (11.-12. stol.). Turecké panství na Balkáně (14.-19.stol.). Boj za samostatnost a vznik moderního bulharského národa. Rusko-turecké války, Berlínský kongres a vznik Bulharského knížectví. Balkán a velmoci, balkánské války a 1. světová válka. Meziválečné období. Bulharsko součástí fašistického bloku. Druhá světová válka. Vláda vlastenecké fronty (1944-1948). Socialistický stát (1948-1989). Postkomunistické období. Zvláštní kapitola věnovaná česko-bulharským vztahům. Závěr tvoří poměrně obsáhlý nástin dějin bulharské kultury.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Srovname.cz
Zboží.cz
Můj antikvariát
1. Podzemní antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.60...)