Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2159946 obálek a 531421 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny Srbska

Rok: 2005
ISBN: 9788071066712
NKP-CNB: cnb001498698
OCLC Number: (OCoLC)70915715
OKCZID: 110007367
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Dějiny Srbska. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 670 s. Dějiny států.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna



Anotace

 

Dějiny Srbska jsou rozsáhlým syntetickým dílem, které zpracovalo šest historiků zastupujících všechny generace českých balkanistů. Část z nich se podílela na úspěšném titulu Dějiny jihoslovanských zemí. Kniha nepojednává o dějinách Srbska tradičním způsobem, tedy v rámci výkladu historie národů bývalé Jugoslávie, ale samostatně analyzuje vývoj srbského státu od jeho vzniku až do současné doby. Představuje tak nejen v naší, ale i evropské historiografii průkopnický počin. V rámci soustavného přehledu dějin Srbska autoři akcentovali především historii srbského středověkého státu, vznik a vývoj moderního Srbska v 19. století, situaci v Srbsku v době královské Jugoslávie a za druhé světové války; podrobně analyzovali historii Srbska v posledních necelých patnácti letech, které uplynuly od rozpadu Titovy Jugoslávie. Výklad obohacují kapitoly o kulturním vývoji Srbska, o česko-srbských vztazích a početné, v českém prostředí málo známé obrazové přílohy.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz



Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.232.62...)