Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631722 obálek a 789007 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Páni z Kunštátu: rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnuAutor: Plaček, Miroslav a Futák, Peter
Rok: 2006
ISBN: 9788071066835
NKP-CNB: cnb001644898
OCLC Number: (OCoLC)70139714
OKCZID: 110001364
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PLAČEK, Miroslav. Páni z Kunštátu: rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 705 s., [8] s. barev. obr. příl. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, sv. 5.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Jde o významnou moravskou šlechtu s hojně rozvětvenou rodovou linií, která byla s Moravou bytostně spjata a vlastnila zde řadu sídel. Autoři na základě podrobného průzkumu a studia archívních dokumentů i příslušné odborné literatury sledují jednotlivé význačné příslušníky tohoto rodu, kteří zastávali řadu vysokých zemských úřadů. Popisují jednotlivé větve rodu (a to i ty méně významné) - pány z Obřan, ze Zbraslavi (moravské), Jevišovic, Líšnice atd. až k té větvi, která opustila Moravu a usadila se ve středočeském Polabí jako páni z Poděbrad. Do českých dějin se zapsal zejména Jiří z Poděbrad, který vládl jako český král v l. 1458-1471. Text má řadu odboček a doplňků - zabývá se i heraldickým znakem rodu, charakterizuje hrady a zámky, které páni z Kunštátu vlastnili, což je doloženo mnoha nákresy, kresbami, mapkami a fotografiemi. Na závěr je kniha doplněna velice důkladně zpracovanými pomocnými materiály - obsáhlými poznámkami k jednotlivým kapitolám, dále podrobnými rodokmeny všech větví, rozsáhlým soupisem pramenů a literatury, výkladovým seznamem ilustrací, plánků a mapek a dokonale zpracovaným jmenným rejstříkem.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)