Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2476998 obálek a 698676 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po současnostAutor: Hledíková, Zdeňka, Janák, Jan a Dobeš, Jan
Rok: 2005
ISBN: 9788071067092
NKP-CNB: cnb001632098
OCLC Number: (OCoLC)67292094
OKCZID: 110002572
Vydání: [1. vyd.]

Citace (dle ČSN ISO 690):
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po současnost. [1. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 568 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Dlouho očekávaná příručka, která je pojata jako vysokoškolská učebnice popisuje dějiny správy v českých zemích od raného feudalismu až po současnost. Je určena nejen studentům historie, profesionálním historikům, ale i všem, kteří se zajímají o dějiny. Právě na správním členění jednotlivých celků a vývoji nejrůznějších úřadů, jejich vzájemném překrývání a doplňování lze sledovat dějinný vývoj a jeho trendy.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Zboží.cz
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.87.33...)