Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323252 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dejiny novodobého Slovenska

Autor: Lettrich, Jozef
Rok: 1993.
ISBN: 9788071150459
OKCZID: 110410508

Citace (dle ČSN ISO 690):
LETTRICH, Jozef. Dejiny novodobého Slovenska =: (History of modern Slovakia). Bratislava: Archa, 1993, 224 s. ISBN 80-7115-045-2.


Anotace

 

Kniha Dejiny novodobého Slovenska je historickým prierezom vývoja Slovenska a slovenského národa od čias Samovej ríše až po 50. roky 20. storočia. V kontexte širších súvislostí približuje čitateľom predvojnové udalosti, ako aj samotný priebeh 2. svetovej vojny na našom území. Dielo pôvodne vydané v USA opisuje udalosti, ktorých bol autor dejinným účastníkom. Zároveň je snahou o ich nadčasovú a objektívnu syntézu. Text je doplnený jedinečnými dobovými dokumentmi .Medzi ne patrí aj korešpodencia Hitlera s Tisom, záznamy z rokovaní, memorandá a dohody.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.122...)