Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2613812 obálek a 779782 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sexuální chování v ČR - situace a trendy: situace a trendyAutor: Weiss, Petr a Zvěřina, Jaroslav
Rok: 2001
ISBN: 9788071785583
NKP-CNB: cnb000986741
OCLC Number: (OCoLC)47952754
OKCZID: 127700428
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
WEISS, Petr. Sexuální chování v ČR - situace a trendy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 159 s.

Hodnocení: 4.3 / 5 (3 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Autoři předkládají základní informace o současné podobě sexuálního chování a dalších jevů s ním spojených v České republice s důrazem na vývoj v devadesátých letech. Stručně charakterizuje lidské sexuální chování a jeho vývoj i metody zkoumání. Hlavní část práce tvoří informace o závažných aspektech lidské sexuality, jejich podobách a vývojových trendech v české populaci, a srovnání se zahraničními údaji. Pozornost je věnována těmto otázkám: koitální debut, masturbační aktivita, partnerské sexuální aktivity, sexuální vzrušivost českých žen, počty sexuálních partnerů, antikoncepční chování, mimomanželské sexuální styky, zkušenosti s komerčním sexem, homosexuální orientace a aktivity, sexuální postoje, pohlavní zneužití v dětství, zkušenosti se sexuálně agresivním chováním, zdroje informací o sexualitě. Práci doplňuje obsáhlá bibliografie, která představuje cenné východisko pro další studium lidské sexuality.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Amazon
Flexibooks
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)