Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171208 obálek a 536591 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Homosexualita v názorech současné společnosti

Rok: 2000
ISBN: 9788071849544
NKP-CNB: cnb000968041
OCLC Number: (OCoLC)46509790
OKCZID: 110008789

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANOŠOVÁ, Pavlína. Homosexualita v názorech současné společnosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000. 218 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Autorka, působící na půdě Husitské teologické fakulty UK, prezentuje výsledky průzkumu postojů k homosexualitě u určitých sociálních skupin. Kromě názorů studentů a pracujících různých profesí i různého věku se zaměřila na zkoumání názorů věřících lidí, příslušníků jednotlivých církví. Výzkumy, založené na dotazníkovém šetření, dokázaly, že současná společnost se staví benevolentněji k otázce homosexuality, zvláště v případě mladších věkových kategorií. Věřící lidé zastávají buď nejasný názor na danou problematiku, anebo doporučují svým homosexuálním spoluobčanům život v celibátu, bez trvalých partnerských svazků. Překvapujícím zjištěním jsou názory respondentů pracujících s lidmi (zdravotníci, sociální pracovníci, pedagogové atd.), u nichž by se dala očekávat větší vstřícnost a tolerance. Publikace zpracovává odborně, ale zajímavě aktuální téma a zároveň vytváří určitý obraz o názorech naší společnosti.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.232.186...)