Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2103478 obálek a 520694 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rok se svatými

Autor: Schauber, Vera, Brichtová, Terezie, Schindler, Hanns Michael, Pola, Vojtěch
Rok: 1997
ISBN: 9788071923046
NKP-CNB: cnb000312461
OCLC Number: (OCoLC)42615707
OKCZID: 110451568

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCHAUBER, Vera. Rok se svatými. Překlad Terezie BRICHTOVÁ, překlad Vojtěch POLA. Vyd. v KN 2. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. xxvi, 702 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.229.118...)